Video Clip

Presidente

PAOLO VENERUCCI

Annata rotariana 2023-2024

Annata 2023-2024

 

 

 

Videoclip annata Paolo VENERUCCI

Annata 2022-2023

Videoclip annata Paolo BERTOTTO

Annata 2021-2022
https://youtu.be/SnT97Ml7m0U

Videoclip annata Massimo Mazzucco

Annata 2020-2021

Videoclip Annata Giovanni MANCINI

Annata 2007-2008
Annata 2005-2006
Annata 2004-2005
Annata 2003-2004